مراحل خرید

برای خرید ساعت نتها لازم است در منو اصلی به روی خرید ساعت کلیک کنید یا آن را جستجو نمایید.

سپس بر اساس ویژگی های مورد نظرتان محصولات را فیلتر نمایید.

ساعت رویایی خود را پیدا کنید و پس از ثبت نام خریداری نمایید.

شما می توانید در حساب کاربری خود مراحل ارسال را دنبال کنید.

دو نوع ارسال وجود دارد:

1- ارسال عادی:

فروشنده ساعت شما را ارسال می نماید.

پس از رسیدن ساعت آن را تا 5 روز پس از تاریخ بارنامه فرصت دارید بررسی می نمایید.

در صورت اطمینان از اصالت و سلامت تاییدیه خود را به سایت اعلام نمایید.

در غیر این صورت با هماهنگی سایت ساعت را پس فرستاده و جه خود را بازپس می گیرید.

2- ارسال ویژه:

پیش از ارسال اصالت و ویژگی های ساعت بررسی می شود و در صورت تایید با هماهنگی شما ارسال صورت می پذیرد.