شرایط بازگشت کالا

امضای خریدار بر روی رسید کالا، هنگام تحویل گرفتن آن، به منزله رسید دریافت کالا توسط او تلقی می شود.
چنانچه کالایی درون جعبه و یا بسته بندی خاصی می باشد، خریدار ملزم به باز کردن بسته هنگام تحویل گرفتن آن می باشد. چنانچه خریدار بر این عقیده باشد که کالای تحویل شده با کالای سفارش داده شده مطابقت ندارد، بلافاصله باید به صفحه تماس با ما مراجعه و با انتخاب ” کالایی را که دریافت کرده ام با شرح ارایه شده در مشخصات مطابقت ندارد” و وارد کردن شماره سفارش شکایت خود را ثبت کند. در صورتی که خریدار تا 5 روز پس از ثبت بارنامه  اعلام شکایت خود را به سایت انجام ندهد، به منزله تایید کالا در نظر گرفته می شود.

عبارت “مطابقت داشتن ظاهری کالای تحویل گرفته شده با کالای سفارش داده شده ” به این معنی خواهد بود که از لحاظ ظاهری (با چشم انسان و یا ابزار ساده اندازه گیری) دارای شرایطی مناسب و مشابه همان عکس کالا که در درون سایت قرار داده شده، باشد و با مشخصات ذکر شده توسط فروشنده شامل شکل و شمایل آن، وزن، رنگ، مدل، آکبند بودن کالا، تعداد و … یکسان باشد.

تبصره 1: مطابقت نداشتن رنگ کالا با رنگ تصویر درج شده در صفحه فروش، به معنای تفاوت کامل رنگ می باشد و تیرگی و روشنی رنگ به معنای عدم تطابق رنگ نیست. به عنوان مثال چنانچه گوشی آبی در صفحه فروش ثبت شده باشد اما گوشی که خریدار دریافت کرده است، قرمز است، می تواند به دلیل عدم تطابق رنگ شکایت مطرح کند. اما اگر گوشی دریافتی خریدار آبی کمرنگ تر یا تیره تر و یا رنگ های مشابه آبی باشد، شکایت وارد نیست. زیرا ممکن است مانیتور و یا دوربین عکاسی مقداری از طیف رنگ را تغییر دهد و رنگ تصویر کالا با رنگ کالا کمی متفاوت باشد و این موضوع توسط هورولوگ هالقابل پیگیری نیست.

در صورتی که نقص کالا با معاینه و بازرسی ظاهری کالا، قابل مشاهده بوده و این نقص باعث اختلال در عملکرد دستگاه و استفاده از آن گردد و یا هرگونه سند معتبری دال بر عدم مطابقت کالا ، با سفارش داده شده باشد، این کالا غیر منطبق با سفارش خریدار در نظر گرفته می شود. مطابقت نداشتن شامل موارد زیر می گردد:

  • کالایی را که خریدار دریافت می کند، به طور کامل با سفارش داده شده از لحاظ مشخصات ظاهری مطابقت نداشته باشد.
  • خریدار کالای نو و آکبند سفارش داده ، اما کالای دست دوم برای او ارسال شده است.
  • کالای ارسالی به خریدار اصل نباشد.
  • تعداد و کمیت کالای ارسالی، از تعداد سفارش داده شده خریدار کمتر باشد.
  • کالای تحویل گرفته شده ناقص باشد، مثلا بخشی از آن مفقود شده باشد.

در صورتی که کالای ثبت شده اصل نباشد و خریدار شکایت مطرح کند، هزینه برگشت کالا به عهده فروشنده است و مبلغ 100 هزار تومان جریمه می شود. در صورت تکرار جریمه 300 هزار تومانی برای فروشنده در نظر گرفته می شود و در بار سوم حساب کاربری فروشنده مسدود می گردد.

توجه: ارسال سفارشی بدون بازگشت می باشد.